SERVO MOTOR TAMİRİ ANKARA

servo Motor tamiri ankara

Elektrik servo motorlarında sıkça görülen 4 temel arıza şunlardır: Yataklama, hatalı eksenel ayarlamalar, stator sarımlarıve rotor sorunları.

ankara servo motor tamiratı
ankara servo motor tamiratı

Elektrik motorlarında görülen arızaların %41’ini kapsayan yataklama problemleri, bununla birlikte motorda sürtünme ve sarım kayıplarına sebep olduklarından dolayı enerji tüketimini artırır.
Genel olarak, yataklama ile ilgili problemler şu neticeleri doğurur:

Aşırıısınma sarımlarda voltaj ve empedans dengesizliğine neden olur.

Uygun olmayan aşırı yağlama, aşırıısınmaya, titreşimin artmasına ve makinede çözülmelere neden olur. Bu tip yanlışlıklar bir takım eğitim ve planlanmış bir bakım programının bir parçası olan yağlamanın uygulanmasıyla engellenebilir.

Noksan gresleme ve yağ atması yataklara zarar verir ve aşırıısınmaya neden olur. Sonuçta naturel olarak aşınma büyük miktarlarda hızlanır.

Aşırı yüklenme

Hatalı eksenel ayarlamalar: Elektriksel dengesizlik, servo motorlarda olabilecek ve dönme ekseni ile ağırlık merkezinin çakışmamasından meydana gelen mekanik dengesizlik benzer biçimde makina çalışmasını menfi yönde etkisinde bırakır. Elektrik servo motorları manyetik merkezlerini sabitleyemedikleri vakit şebeke frekansındaki titreşimlerinde modülasyon ve harmonikler oluşur.

ankara usta bobinajcı
ankara usta bobinajcı

Montajda hatalı eksenel ayarlamalar: Eksenel ayarlamalar pratikte görsel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bu tarzda bir eksenel ayarlama sonucunda 0.50 mm’den daha çok ayarsızlık giderilemez. Bu sebeple, ayarlamalar, ayar tekniklerine uygun olarak lazerli yada mekanik ayar cihazlarıyla yapılmalıdır. Kaplinden yada kasnaklardan meydana gelen ayarsızlıklar, yataklardaki ve şase ile kaideyi de kapsayan mekanik parçalarda gerilimi arttırır. Eksenel ayarlar artık kolayca kaplin ayar cihazları kullanılarak yapılabilir. Ayak boşluğu (aksak ayak) servo motoru zemine bağlama esnasında yerin ve motorunun ayaklarının hizalanmamasından ortaya çıkan durum olarak adlandırılır. Bu durum çoğu zaman direkt-eşleme hizalaması değerlendirilip yatak hizalaması hesaba katılmadığı vakit görülür. Aksak ayak, statorun ya da kaidenin sallanmasına, elektrik servo motorda mekanik gerilim ve titremenin oluşmasına ve sürtünmenin artmasına sebep olabilir.

Parçaların balanslarının bozuk yapılması yada meydana getirilen işlemden dolayı yüksek titreşim olan alanlara yeterince titreşim izolasyonu yapılmaması da titreşime sebep olur. Hatalı eksenel ayarlamalar (kaplinlerde ve kayışlarda), hatalı montaj ya da operasyon sırasındaki değişikliklerden oluşur. Bu durum servo motor yataklarına aşırı yük binmesine bunun sonucu olarak da sürtünmenin artıp yatakların ömrünün azalmasına sebep olur.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir