SERVO MOTOR SARIMI ANKARA

servo motor sarımı ankara
servo motor sarımı ankara

Stator sarım problemleri elektrik motorunun hem enerji tüketimini artırır, hem de verimini süratli bir halde düşürür.

servo motor tamir,servo motor tamiri,servo motor sarımı,servo motor bakımı,servo motor bakım,servo motor onarımı,servo motor tamircisi,servo motor fiyatı,servo motor fiyatları,servo motor arızası,
Stator sarım sorunlarının esas sebepleri şunlardır: Termal izolasyonun bozulması, sarımların neme maruz kalması, mekanik baskılar. Bunların sonucunda ilk olarak aynı bobin içindeki kondüktörlerin izolasyonu bozulur. Hemen sonra bu, aynı fazdaki bobinlere ve de ayrı fazdaki bobinlere sıçrar. Kondüktörlerdeki değişiklerin belirlenmesi, makinenin bozulmadan ilkin onarım edilmesine yada yenilenmeye imkân sağlar.

Voltajdaki dengesizlikler elektrik motorunun emek harcama sıcaklığını inanılmaz bir halde artırır. %3.5’lik bir voltaj dengesizliği elektrik motorunun emek harcama sıcaklığında %25’lik bir artışa sebep olabilir. Sıcaklıktaki bu artış, sarım kaybını ve enerji tüketimini artırır, elektrik motorunun güvenirliğini düşürür. (Sıcaklıktaki her 10 aşama artışı, yalıtım ömrünü, dolayısıyla motor ömrünü yarı yarıya azaltır.)

ac servo motor sarımı ankara
ac servo motor sarımı ankara

Hatalı bağlantılardan dolayı oluşan dengesiz empedans, hatalı sarım teknikleri (hem yeni hem de onarım edilmiş motorlarda) ve yalıtım şartları (sarımlardaki kısalıklar ve açıklıklar), motorun emek harcama sıcaklığını ve güvenilirliğini tıpkı voltajdaki dengesizlikler şeklinde etkileyebilirler. Bunlara ek olarak motorun kullanım maliyeti hızlışekilde artabilir. Mesela; 100HP bir motor fiyatı $0.05/kWh olan bir şebekeden elektrik alarak 8760 saat olan senelik emek harcama zamanının % 85’inde kullanılıyor ( bir yılda 7446 saat çalışıyor anlamına gelir) bu elektrik motorunun bir fazındaki 0.5 ohm’luk bir direnç artışı, bu motorda 2000$ extra bir harcamaya, başka bir deyişle motorun bir senelik giderinin %7’si kadar bir extra gidere neden olur. Bu küçümsenecek bir sayı değildir. ac servo motor tamir,ac servo motor tamiri,ac servo motor sarımı,ac servo motor bakımı,ac servo motor bakım,ac servo motor onarımı,ac servo motor tamircisi,ac servo motor fiyatı,ac servo motor fiyatları,ac servo motor gibi konularda hizmet arıyorsanız DinçKardeşler Bobinaj size her zaman bir telefon kadar yakın. +90 532 643 6144

Hem voltaj hem de empedans dengesizliğinde; eğer dengesizlik yeterince sürerse, yüksek voltaj ve düşük empedans fazı fazla akım çeker ve sıcaklığı artar. Muhtemelen de o fazın yanmasına sebep olur. Voltajdan yada empedanstan kaynaklanıyor olsa da, bu çeşit hatalar tek fazlılık olarak adlandırılır ve bir fazdaki voltaj kaybının sonucunda olabilirken hatalı bağlantıdan ya da uygun olmayan sarım tekniklerinden de kaynaklanabilir. Voltajdaki ve akımdaki dalgalanmanın %2’yi aşmaması tavsiye edilir.

Sarımlara nemi de içeren kirlilik yada gres bulaşması, sarımlar içinde yalıtım zayıflığına sebep olabileceği şeklinde motorun ısı atma kabiliyetini de azaltarak kullanım ömrünü kısaltır.

Yüksek/düşük voltaj koşulları sarımlardaki sıcaklığı aşırı derecede artırırken bununla beraber da elektrik motorunun performansını da negatif etkisinde bırakır. NEMA motor voltajında kullanılması lüzumlu olandan %10’a varan bir değişime müsaade eder ki bu verimlilikte %2.5 in üstünde bir düşüşe sebep olur.

[var1] servo motorun [var3]

Rotor Sorunları: Motorların içindeki yada etrafındaki tozlar ve kirlilikler çeşitli sorunlara yol açabilir.

Rotora ya da soğutma pervanelerine yapışmış tozlar fazla ağırlık yapar ve denge bozukluğuna yol açabilir. Bu toz ve kirler bununla beraber hava akımını engelleyerek soğuması ihtiyaç duyulan bölgelere bir nevi ısı yalıtımı yapar. Elektrik motorlarında görülen toz ve kirlilikler çoğu zaman silikon ve karbon şeklindedir. Silikon fazlaca aşındırıcı, karbonsa makul bir iletkendir ve her ikisi de elektrik izolasyonunu bozup kısa dönem olasılığını artırır.

Kayış gerginliği ise öteki bir faktördür. Eğer kayışlar oldukça gevşek ise kayış kaymasından dolayı aşırı titreme ve ısınma oluşur. Eğer oldukça gerilirlerse yataklardaki sürtünme aşırı seviyede artar ve sonuçta enerji tüketimi artıp süreklilik azalır. Kayış-kasnak ayarları bu ölçüden oldukça dikkatle yapılması ihtiyaç duyulan işlemlerdir.

Rotor arızaları çoğu zaman, kırık rotor kısa dönem çubuklarından, döküm boşluklarından ya da rotor ve stator arasındaki hava boşluğu düzensizliğinden oluşur.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir